Home PL
5cf664bc7a95a_o.jpg
5cf6649d1200c_o.jpg
5cf664a2aad39_o.jpg

Rewitalizacja ośrodka Moczydło
adres: Warszawa, ul.Górczewska 69/73
inwestor: "MWM" Sp. z o.o.
powierzchnia objęta opracowaniem: 39191,49 m²
projekt: 2017

Projekt zakładał przekształcenie obszaru wchodzącego w zakres opracowania polegające m.in. na wprowadzeniu w centralnej części założenia, w miejscu istniejącego basenu rekreacyjnego nowej, wydzielonej przestrzeni – plaży o nawierzchni syntetycznej EPDM z nieckami basenowymi w tym:
• basen rekreacyjny z niecką w technologii stali nierdzewnej spawanej - powierzchnia ok. 2800,00m2 wraz z urządzeniami rekreacji i atrakcji wodnych;
• brodzik z niecką w technologii stali nierdzewnej spawanej - powierzchnia ok. 300m2 wraz atrakcjami wodnymi;
• wodny plac zabaw - powierzchnia ok. 300m wraz atrakcjami wodnymi;
• zjeżdżalnie rurowe tj.: anakonda, multislide i kamikadze

Przewidziano przesunięcie w kierunku południowym boisk sportowych o nawierzchni piaskowej oraz wskazano nowe usytuowanie placu zabaw.

Przyjęto kompozycję założenia opartą na nieregularnych kształtach niecek basenowych zlokalizowanych w uporządkowanej przestrzeni plaży basenowej, wydzielonej od reszty terenu niskim ogrodzeniem z furtami wejściowymi.

Plac zabaw o eliptycznym kształcie zaprojektowano z elementami atrakcji wodnych. W ramach basenu rekreacyjnego zaprojektowano zespół zjeżdżalni rurowych oraz wydzielono przestrzeń hamowną zjeżdżalni. Zespół ten zlokalizowano w południowej części strefy basenowej.

 <- Wróć

ASPA Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

ul. Zielonego Dębu 6
51-621 Wrocław

telefon: +48 71 342 22 78
e-mail: grupa_wro@as-pa.pl