Home PL
IMG_9659.jpg
IMG_9667.jpg
IMG_9586.jpg
IMG_9572.jpg
IMG_9797.jpg
IMG_9868.jpg

Budynek administracyjny przy ul. Hubskiej we Wrocławiu
adres: Wrocław, ul. Hubska 8-16
inwestor: Gmina Wrocław
powierzchnia użytkowa: 2969 m²
projektant główny, projekt budowlany: mgr inż. arch. Bartosz Żmuda -Creoproject
projekt: 2017 - 2018

Projekt obejmował przebudowę i nadbudowę dawnego biurowca i magazynu RSW Ruch na budynek administracyjny, w którym siedzibę ma Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, Straż Miejska -Oddział Ochrony Środowiska, a także Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia. Obiekt wyróżnia się zastosowaniem wielu rozwiązań ekologicznych. Elewacja południowa została osłonięta przed nadmiernym nasłonecznieniem ażurową konstrukcją stalowo-drewnianą odsuniętą od elewacji złożoną z poziomych drewnianych lameli, które z czasem będą stanowiły podparcie dla zieleni w formie pnączy. Na elewacji znajdują się donice z roślinnością, "zielone ściany", a część dachu zagospodarowano w formie "zielonego dachu" z nasadzeniami intensywnymi i ekstensywnymi. Racjonalnemu gospodarowaniu wodami opadowymi służą ogrody deszczowe oraz podziemne zbiorniki retencyjne, z których woda wykorzystywana jest do podlewania zieleni. Uzupełniające źródło wody do podlewania stanowi zlokalizowana na terenie studnia. Dla zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku wykorzystano odnawialne źródła energii poprzez wykonanie pionowych sond geotermalnych, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i gruntowego wymiennika ciepła. Na terenie zaprojektowano miejsca postojowe o nawierzchni przepuszczalnej, a także wyznaczono miejsca dla samochodów niskoemisyjnych, wyposażone w stacje ładowania. 
 

 <- Wróć

ASPA Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

ul. Zielonego Dębu 6
51-621 Wrocław

telefon: +48 71 342 22 78
e-mail: grupa_wro@as-pa.pl