Home PL EN DE
IMG_9364a.jpg
IMG_8907a.jpg
IMG_9342.jpg
Delta_office_01B.jpg
Delta_office_02B.jpg
IMG_9333a.jpg
DELTA-BIURO-Z-LUDZMI.jpg
DELTA-BUTIK.jpg
DELTA-MARKET.jpg
PZT.jpg
Budynek usługowo-handlowy Delta Office 
adres: Wrocław, Dąbrowskiego 44
inwestor: IPD Południe Sp. z o.o.
powierzchnia: 4956,92 m²
projekt: 2011- 2012 
realizacja: 2012- 2013 

Charakter architektury projektowanego budynku wynika w głównej mierze z jego lokalizacji. Miejsce z jednej strony wymagało stworzenia budynku nawiązującego do istniejącej niegdyś w tym miejscu drukarni i zecerni, z drugiej zaś narzucało wielokondygnacyjną kubaturę o wysokości zbliżonej do okolicznej zabudowy śródmiejskich kamienic. Poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów elewacyjnych bryła obiektu jest wizualnie podzielona na ceglaną jednokondygnacyjną bazę oraz regularną, jasno-tynkowaną część wyższą. Dzięki takiej kompozycji parter obiektu nawiązuje stylistyką bezpośrednio do budynku dawnej drukarni, której niektóre elementy ścian zewnętrznych udało się zachować na elewacji północnej. Wyższe kondygnacje odcinają się od parteru szerokim gzymsem obwodowym. Kompozycja elewacji wszystkich kondygnacji to powtórzenie rytmu układu okien północnej elewacji dawnej drukarni. Świadome decyzje urbanistyczne i architektoniczne pozwoliły na zaprojektowanie nowoczesnego budynku, wpisującego się w zabytkowy kwartał śródmieścia Wrocławia, tworząc przy tym nowoczesny i centrotwórczy obiekt, mieszczący w sobie szeroki wachlarz funkcji usługowych, biurowych i handlowych.

<- Wróć

ASPA Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

ul. Zielonego Dębu 6
51-621 Wrocław

telefon: +48 71 342 22 78
e-mail: grupa_wro@as-pa.pl