Home PL EN DE
jaga-01.jpg
jaga-02.jpg
jaga-03.jpg
jaga-04.jpg
jaga-05.jpg
jaga-pzt.jpg
jaga-szkic.jpg

Zespół mieszkaniowo-usługowy na Kępie Mieszczańskiej
adres: Wrocław, Jagiełły 6,6a
inwestor: Inmopolska Sp. z o.o.
powierzchnia: 3500 m²
projekt: 2008

Wyjątkowy charakter Kępy Mieszczańskiej jak również konieczność uzupełnienia i uporządkowania pierzei ulicy Jagiełły i ciągu zabudowy od strony ul. Mieszczańskiej wyznaczyły sposób zabudowy działki. 
Projektowany zespół zabudowy składa z trzech budynków. Planuje się rozebranie i odtworzenie dwóch istniejących obiektów, z dostosowaniem układu funkcjonalnego do współczesnych wymagań i potrzeb oraz rekompozycją ich elewacji. Trzeci budynek to uzupełnienie narożnika kwartału od strony północno-zachodniej. 
Nowoprojektowany budynek charakteryzuje się współczesnymi, regularnymi i czytelnymi rozwiązaniami fasad frontowych. Pozostałe dwa budynki są próbą stylizacji i odtworzenia charakteru obiektów obecnie istniejących – poprzez uzyskanie analogicznych wysokości, gabarytów i kształtu dachu. Od strony dziedzińca zdecydowano się zastosować we wszystkich trzech obiektach jednakową okładzinę elewacyjną nadając wnętrzu uporządkowany charakter.
Budynki będą łączyć się funkcjonalnie przez wspólny dwukondygnacyjny garaż podziemny oraz lobby wejściowe. Uzupełnieniem funkcji mieszkalnej zespołu będą lokale handlowo-usługowe w parterach części frontowej budynków.<- Wróć

ASPA Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

ul. Zielonego Dębu 6
51-621 Wrocław

telefon: +48 71 342 22 78
e-mail: grupa_wro@as-pa.pl