Home PL
007KMA-WUWA---Cam-01---Final.jpg
007KMA-WUWA---Cam-02---Final.jpg
007KMA-WUWA---Cam-05---Final.jpg
007KMA-WUWA---Cam-07---Final.jpg
007KMA-WUWA---Cam-10---Final.jpg
007KMA-WUWA---Cam-13---Final.jpg

Zespół mieszkaniowy na osiedlu Nowe Żerniki
adres: Aleja architektów
inwestor: Blockpol S.A.
powierzchnia użytkowa: 4600 m2
projekt: 2016
biura współpracujące: CH+, VROA, KMA 

W ramach modelowego osiedla został zaprojektowany budynek mieszkalny wielorodzinny z 59 mieszkaniami i 5 lokalami usługowymi.
Główną zasadą komponowania bryły i jej elewacji jest równy podział białych pionowych i poziomych pasów, pomiędzy którymi powstają pola w kolorze grafitowym, w obrębie których lokalizowane są okna. Taki sposób kreowania rysunku elewacji ma na celu nadanie budynkowi kontrastowego, a przez to dynamicznego i nowoczesnego wizerunku. Nawiązując wysokością do sąsiadujących budynków, wprowadzono podział bryły na dwie wysokości, z łagodnym przejściem pomiędzy budynkami w kwartale. Dzięki temu uzyskano również bardziej kameralny i dostosowany do ludzkiej skali wizerunek założenia, a zmienny obrys bryły umożliwił wprowadzenie większej ilości światła do wnętrza kwartału. Przeszklone fasady usług i podcień w części parteru dzielą bryłę i uwidaczniają podział pomiędzy funkcją usługową a mieszkalną.
Budynek połączony jest z pozostałymi budynkami w kwartale wspólnym garażem podziemnym. 

<- Wróć

ASPA Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

ul. Zielonego Dębu 6
51-621 Wrocław

telefon: +48 71 342 22 78
e-mail: grupa_wro@as-pa.pl