Home PL EN DE
jesz-02.jpg
jesz-01.jpg
jesz-03.jpg
jesz-04.jpg
jesz-pzt.jpg
jesz-szkic.jpg
Zespół mieszkaniowy
adres: Jeszkowice, Główna
inwestor: Jeszko Sp. z o.o.
powierzchnia: 15000 m²
projekt: 2008

Kompleks ośmiu kameralnych kompleksów mieszkalnych ma w założeniu wprowadzić element uporządkowania fragmentu podwrocławskiej wsi Jeszkowice, poprzez m.in. wyznaczenie prostych linii zabudowy i wprowadzenie stonowanych rozwiązań architektonicznych. Wyzwaniem podczas projektowania było łagodne wpisanie budynków w istniejący zabytkowy park, wykorzystując w pełni jego walory krajobrazowe i nie naruszając jego istniejącego układu przestrzennego. Przyjęta forma zabudowy pozwoliła podzielić funkcjonalnie przestrzeń na: prywatną (przydomowe ogródki), półpubliczną (dziedziniec wspólny dla mieszkańców danego zespołu zabudowy) oraz przestrzeń ogólnodostępną (obszar rekreacyjno-wypoczynkowy na terenie parku). Poszczególne jednostki mieszkalne są elementami powtarzalnymi w kilku typach. Wszystkie zespoły posiadają jednolity charakter i stanowią całość pod względem kompozycyjnym. Pod każdym z kompleksów zabudowy znajduje się wielostanowiskowy parking podziemny.

<- Wróć

ASPA Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

ul. Zielonego Dębu 6
51-621 Wrocław

telefon: +48 71 342 22 78
e-mail: grupa_wro@as-pa.pl