Home PL
IMG_4238.jpg
IMG_4389.jpg
IMG_4504.jpg
IMG_4476.jpg
IMG_4179.jpg
IMG_4480.jpg
IMG_4247.jpg
IMG_4350.jpg
IMG_4447.jpg
IMG_4404.jpg
IMG_4457.jpg
_cam_09a_.jpg
_cam_15_-kopia.jpg
_cam_18_-kopia.jpg
_cam_20_.jpg
_cam_23_-kopia.jpg
_cam_14_-kopia.jpg
_cam_13_-kopia.jpg
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych- Promenady Wrocławskie II etap
adres: Wrocław, Zakładowa, Słonimskiego
inwestor: Promenady II VD Sp. z o.o. Sp. komandytowo- akcyjna
powierzchnia: 22791,08 m²
projekt: 2012- 2013
realizacja: 2013- 2014

II etap osiedla Promenady Wrocławskie to rozległy zespół mieszkalno-usługowy o łącznej ilości 400 mieszkań i 10 lokali usługowych. Budynki wchodzące w skład zespołu komponowane są na planie zbliżonym do litery C i sytuowane w taki sposób, aby stworzyć wewnętrzną, wydzieloną przestrzeń półpubliczną. Uzyskane dzięki temu obszerne wnętrze kwartałowe ma służyć jego mieszkańcom. Wypełnione jest zielenią wraz z elementami małej architektury oraz miejscami rekreacji - boiskami sportowymi i placami zabaw. Do lokali mieszkalnych w kondygnacji parteru przynależą tarasy.

<- Wróć

ASPA Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

ul. Zielonego Dębu 6
51-621 Wrocław

telefon: +48 71 342 22 78
e-mail: grupa_wro@as-pa.pl