Home PL EN DE
IMG_0782.jpg
IMG_0836.jpg
IMG_0825.jpg
IMG_0975.jpg
IMG_1143.jpg
IMG_1329.jpg
IMG_3559.jpg
MU03-WIZ_1.jpg
MU03-WIZ_2.jpg
RYCHTALSKA_ujecie6.jpg
RYCHTALSKA_ujecie2.jpg
RYCHTALSKA_ujecie1.jpg
RYCHTALSKA_ujecie3.jpg
RYCHTALSKA_ujecie4.jpg
RYCHTALSKA_ujecie5.jpg
MU03-WIZ_3.jpg
PZT.jpg
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych- Promenady Wrocławskie I etap
adres: Wrocław, Rychtalska
inwestor: Promenady Wrocławskie VD Sp. z o.o.
powierzchnia: 20533,33 m²
projekt: 2011- 2012 
realizacja: 2012- 2013 

Promenady Wrocławskie to nazwa nowopowstałej dzielnicy mieszkaniowej na dawnych terenach przemysłowych w północnej części śródmieścia Wrocławia. I etap zakładał budowę dwóch budynków mieszkalno-usługowych o łącznej ilości 200 mieszkań i 15 lokali usługowych. Główną kubaturę zespołu stanowi budynek o 6 kondygnacjach nadziemnych z siedmiokondygnacyjną dominantą od strony północnej. Budynek mniejszy - punktowy - jest czterokondygnacyjny. Oba budynki charakteryzuje oszczędna, monochromatyczna kolorystyka elewacji, dla której główną zasadą kompozycyjną jest przeplatanie się białych i grafitowych płaszczyzn, w obrębie których lokalizowane są otwory okienne. Taki sposób kreowania rysunku elewacji ma na celu nadanie zespołowi kontrastowego, a przez to dynamicznego i nowoczesnego wizerunku. Zespół zespojony jest wspólnym garażem podziemnym, którego zadaszenie wykorzystane zostało jako wewnętrzny dziedziniec zespołu, pełniący oprócz funkcji komunikacyjnej również rekreacyjno – wypoczynkową.

<- Wróć

ASPA Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

ul. Zielonego Dębu 6
51-621 Wrocław

telefon: +48 71 342 22 78
e-mail: grupa_wro@as-pa.pl