Home PL EN DE
rozy-02.jpg
rozy-01.jpg
rozy-03.jpg
rozy-04.jpg
rozy-06.jpg
rozy-05.jpg
rozy-pzt.jpg
rozy-szkic.jpg
Szkoła Podstawowa wraz z przedszkolem
adres: Wrocław, Róży Wiatrów
inwestor: Urząd Miejski we Wrocławiu
powierzchnia: 6000 m²
projekt: 2008

Projekt obejmuje koncepcję architektoniczną zespołu szkolno-przedszkolnego z kompleksem rekreacyjno-sportowym oraz z zagospodarowaniem terenu, w rejonie ulicy Róży Wiatrów i Wietrznej we Wrocławiu.
Zaproponowano podział obiektu na pięć części: blok sportowy, administracyjno – obsługowy, ogólnodostępny, edukacyjny i przedszkolny, zapewniając optymalną komunikację pomiędzy poszczególnymi blokami oraz dojście do nich ze strefy wejścia głównego. Dodatkowo blok sportowy, ogólnodostępny (biblioteka) i przedszkolny posiadają indywidualne wejścia, co umożliwia ich niezależne funkcjonowanie. Blok edukacyjny został podzielony na oddzielne przestrzenie przeznaczone dla poszczególnych stref wiekowych uczniów rozmieszczone w każdym ze skrzydeł budynku. Pomiędzy dwoma skrzydłami budynku znajduje się otwarte wewnętrzne patio stanowiące strefę wyjściową z głównego budynku szkoły na tereny sportowo-rekreacyjne. Na poziomie pierwszej kondygnacji zaprojektowano taras dostępny z ciągu komunikacyjnego, umożliwiający organizowanie zajęć lekcyjnych i zabaw na świeżym powietrzu. Sale lekcyjne zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić komfortowe nasłonecznienie i wydzielenie akustyczne a przez to wytworzyć przyjazne warunki sprzyjające procesom dydaktyczno-wychowawczym.

<- Wróć

ASPA Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

ul. Zielonego Dębu 6
51-621 Wrocław

telefon: +48 71 342 22 78
e-mail: grupa_wro@as-pa.pl