Home PL
wizualizacja_szkoła_2.jpg
wizualizacja_szkoła_1.jpg

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 99 we Wrocławiu
adres: Wrocław, Głubczycka
inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich
powierzchnia użytkowa:
przed rozbudową 3164 m²
przed rozbudowie 5278 m²
projekt: 2018

Zakres projektu obejmował przebudowę istniejącego budynku szkoły, jego rozbudowę w kierunku południowym oraz zagospodarowanie przyległego terenu. Część dobudowywaną zaprojektowano jako trzykondygnacyjną, przekrytą płaskim dachem, o wysokości jak budynek istniejący i połączono ją funkcjonalnie z częścią istniejącą. W nowoprojektowanej części szkoły znajdzie się 11 sal dydaktycznych, 2 świetlice, pokój nauczycielski oraz jadalnia z blokiem kuchennym. W ramach przebudowy przewidziano nowe wejście z poziomu terenu co w połączeniu z projektowaną windą umożliwi dostęp do wszystkich poziomów budynku osobom niepełnosprawnym. Na terenie wokół szkoły zaprojektowano plac zabaw, chodniki oraz nasadzenia zieleni. Projekt przewiduje zastosowanie rozwiązań ekologicznych w postaci "zielonych dachów", "zielonych ścian" oraz ogrodów deszczowych retencjonujących wody opadowe.  
 

 <- Wróć

ASPA Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

ul. Zielonego Dębu 6
51-621 Wrocław

telefon: +48 71 342 22 78
e-mail: grupa_wro@as-pa.pl