Home PL EN DE
rewit-01.jpg
rewit-03.jpg
rewit-02.jpg
rewit-04.jpg
rewit-05.jpg
rewit-pzt.jpg
Rewitalizacja śródmieścia Wałbrzycha
adres: Wałbrzych
inwestor: Urząd Miasta w Wałbrzychu
powierzchnia: 3,5 ha
projekt: 2005- 2 nagroda

Rozwiązania projektowe koncentrują się na uporządkowaniu i podkreśleniu istniejącego osiowego układu urbanistycznego, składającego się z dwóch podłużnych kwartałów zwartej zabudowy z placem znajdującym się między nimi. Przewiduje się kompleksową modernizację wraz z renowacją elewacji obiektów znajdujących się na terenie opracowania. 
Rozwiązania programowe koncentrują się na znaczącym wzbogaceniu oferty usługowej i kulturalnej tak, aby obszar ten stanowił magnes zarówno dla mieszkańców, przyszłych inwestorów i turystów. 
Kwartał północny projektuje się jako obszar aktywności kulturalnej. Oprócz istniejącej Filharmonii oraz znajdującego się nieopodal BWA, przewiduje się tam wprowadzenie warsztatów artystycznych, przestrzeni wystawienniczych oraz Mediateki. Oferta programowa adresowana jest do różnych grup wiekowych i społecznych.
Kwartał południowy ma być obszarem o wiodącej funkcji usługowo-handlowej. Duża ilość niewielkich powierzchni pod wynajem wraz z atrakcyjną lokalizacją mają na celu pobudzić aktywność gospodarczą mieszkańców.

<- Wróć

ASPA Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

ul. Zielonego Dębu 6
51-621 Wrocław

telefon: +48 71 342 22 78
e-mail: grupa_wro@as-pa.pl