Home PL
Scinawa_Park_Zdjecie.jpg
Scinawa_Park_U2.jpg
Scinawa_Park_U1_poprawka.jpg
Scinawa_rynek_u2.jpg
Scinawa_rynek_u3.jpg
Scinawa_rynek_u1.jpg
Scinawa_drogi_u2.jpg
Scinawa_drogi_u1_.jpg
Rewitalizacja rynku i obszaru śródmiejskiego
adres: Ścinawa
inwestor: Gmina Ścinawa
powierzchnia: 3,5 ha
projekt: 2015

Projekt koncepcyjny jest próbą zarysowania możliwości rewaloryzacji, przywrócenia przestrzeni placu rynkowego funkcji reprezentacyjnej - swego rodzaju salonu Ścinawy i miejsca spotkań  mieszkańców. Służyć temu ma przywrócenie ładu przestrzennego poprzez uporządkowanie ciągów komunikacyjnych w wyniku ich przebudowy i ujednolicenia materiałowego nawierzchni, wymianę i obniżenie krawężników, wymianę lamp na jednorodne stylowo przy jednoczesnej próbie powrotu do wyraźnego, pierwotnego dwuosiowego układu płyty rynkowej z centralnie usytuowanym obiektem ratusza i towarzyszących nowych nasadzeniach.  W celu otwarcia przestrzeni placu rynkowego złożono konieczność relokacji pomnika poświęconego pamięci II W.Ś. w obszar związany z faktycznym forsowaniem Odry. W miejscu w/w pomnika zlokalizowano fontannę dynamiczno-multimedialną bez widocznego lustra wody.  W pierzei północnej obok przebudowy nawierzchni chodnikowych zdecydowano zaproponować przebudowę schodów terenowych wraz murkami oporowymi z zastosowaniem ciętych bloków granitowych.

<- Wróć

ASPA Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

ul. Zielonego Dębu 6
51-621 Wrocław

telefon: +48 71 342 22 78
e-mail: grupa_wro@as-pa.pl