Home PL EN DE
03-dworz.jpg
01-dworz.jpg
02-dworz.jpg
Rewitalizacja i przebudowa budynku dworca PKP
adres: Wrocław, J. Piłsudskiego
inwestor: Polskie Koleje Państwowe S.A.
powierzchnia: 21000 m²​
projekt: 2008- wyróżnienie 

Celem projektu rewitalizacji Dworca Głównego we Wrocławiu było podniesienie atrakcyjności rejonu dworca poprzez odtworzenie reprezentacyjnego wyglądu budynku dworca i placu przed dworcem oraz zwiększenie funkcjonalności całego obszaru mające umożliwić jego przekształcenie w nowoczesne regionalne centrum przesiadkowe.
Podstawowymi elementami kompozycyjnym placu przeddworcowego podkreślającymi jego reprezentacyjny charakter są symetrycznie usytuowany łuk z kostki bazaltowej wyznaczający ciąg pieszy prowadzący od głównego wejścia dworca do przystanków komunikacji zbiorowej oraz trawnik w centralnej części placu o kształcie odtworzonym na podstawie dokumentacji ikonograficznej. Od strony północno-zachodniej planuje się uzupełnienie kwartału zabudowy o budynek hotelu zamykający plac przeddworcowy, natomiast od strony zachodniej dobudowanie jednokondygnacyjnego pawilonu, będącego przedłużeniem hali głównej dworca.
W części południowej założenia lokalizuje się funkcje związane z obsługą podróżnych oraz funkcje komercyjne. Zaprojektowano zespół o prostej linii zabudowy, porządkujący przestrzeń urbanistyczną w tej części miasta. Centralnym punktem założenia jest pawilon południowy usytuowany na osi tunelu prowadzącego z budynku głównego dworca. Elementami spajającymi projektowane budynki handlowe, biurowe oraz hotel są: rytmiczny, powtarzalny rysunek elewacji, który tworzą pionowe różnokolorowe żaluzje oraz rozległe zadaszenie biegnące nad całością założenia.

<- Wróć

ASPA Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

ul. Zielonego Dębu 6
51-621 Wrocław

telefon: +48 71 342 22 78
e-mail: grupa_wro@as-pa.pl