Home PL
IMG_9745.jpg
IMG_9758.jpg
IMG_9852.jpg
IMG_9869.jpg
IMG_9918.jpg
IMG_9889.jpg
IMG_9907.jpg
IMG_9974.jpg
IMG_9964.jpg

Rewaloryzacja Placu Magistrackiego w Wałbrzychu
adres: Wałbrzych, Plac Magistracki
inwestor: Gmina Wałbrzych
powierzchnia: 6027 m²
projekt koncepcji: 2012 
realizacja: 2013- 2014 

Powstanie Placu Magistrackiego było ściśle związane z decyzją rajców miejskich o konieczności budowy nowego Ratusza, ponieważ stary na Rynku w Wałbrzychu był obiektem zbyt małym i w nie zadawalającym stanie technicznym. Budynek ten został zaprojektowany i wykonany pod nadzorem królewskiego budowniczego Hermana Fridricha Wesemanna w 1855 r. W latach siedemdziesiątych XX wieku plac przed Ratuszem został gruntownie przebudowany z jednoczesną likwidacją jego cech i elementów historycznych.
Projekt nadaje przestrzeni Placu Magistrackiego utraconą niegdyś reprezentacyjną funkcję poprzez uporządkowanie przebiegu ciągów komunikacyjnych i ich nawierzchni, wymianę lamp na jednorodne stylowo, przy jednoczesnej próbie powrotu do wyraźnego, pierwotnego czteroosiowego układu - założenia z centralnie usytuowaną ośmioboczną fontanną. 
W celu podkreślenia rangi wejścia głównego do Ratusza, podstawowe elementy kompozycji placu ulokowano na osi głównej i symetrycznie do niej. Przed wejściem do Ratusza zaprojektowano w posadzce znak herbu miasta. Przewidziano tam również miejsce na gablotę informacyjną i trzy maszty flagowe.<- Wróć

ASPA Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

ul. Zielonego Dębu 6
51-621 Wrocław

telefon: +48 71 342 22 78
e-mail: grupa_wro@as-pa.pl