Home PL EN DE
main-05.jpg
kolo-07.jpg
kolo-08.jpg
kolo-12.jpg
kolo-16.jpg
main-06.jpg
main-07.jpg
kolo-15.jpg
main-08.jpg
kolo-09.jpg
kolo_k-02.jpg
kolo_k-01.jpg
kolo_k-03.jpg
kolo_k-04.jpg
kolo-pzt.jpg
kolo-szkic.jpg

Regionalne Centrum Sportu Stadion Piłkarski Kotwicy Kołobrzeg
adres: Kołobrzeg, Śliwińskiego
inwestor: Urząd Miasta Kołobrzeg
powierzchnia: 6,0 ha
projekt: 2008 
realizacja: 2011
generalny wykonawca: Skanska S.A.
współautor koncepcji: dr inż. arch. Andrzej Poniewierka

Zespół sportowy przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu został wybrany w 2012 roku przez Duński Związek Piłki Nożnej jako siedziba duńskiej reprezentacji narodowej przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej.
Ideą projektu było podniesienie znaczenia terenów sportowo-rekreacyjnych w mieście, przy maksymalnym zachowaniu istniejącej zieleni i elementów ukształtowania terenu oraz wykreowanie układu urbanistycznego poprawiającego czytelność całości założenia w powiązaniu z miastem. Główną osią kompozycyjną jest „promenada sportu” oparta na przebiegu ul. Śliwińskiego, zwieńczona „agorą”– placem wejściowym przed stadionem piłkarskim, od strony której zlokalizowano główne wejścia. Projektowane kładki piesze łączą tereny sportowe z prawobrzeżnymi bulwarami Kanału Drzewnego. 
Stadion zaprojektowano na planie prostokąta jako obiekt typowo piłkarski z dwiema zadaszonymi trybunami, usytuowanymi równolegle do linii bocznych boiska i zielonym nasypem jako rezerwę pod przyszłą budowę trybuny trzeciej. 
O formie obiektu– zadaszonych trybun- decyduje przede wszystkim rytm pionowych podpór, nawiązujący do układu otaczającej zieleni wysokiej. Ażurowy charakter elewacji w połączeniu z ich kameralną skalą sprawia, że stadion dobrze wkomponowuje się w otoczenie. Zastosowanie naturalnych materiałów w postaci betonu, drewna i stali ma na celu podkreślić prostotę oraz kameralność rozwiązań architektonicznych kołobrzeskiego zespołu sportowego.<- Wróć

ASPA Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

ul. Zielonego Dębu 6
51-621 Wrocław

telefon: +48 71 342 22 78
e-mail: grupa_wro@as-pa.pl