Home PL
20181102-walbrzych-filharmonia-sudecka-sala-koncertowa-13.jpg
20181102-walbrzych-filharmonia-sudecka-sala-koncertowa-14.jpg
20181102-walbrzych-filharmonia-sudecka-sala-koncertowa-18.jpg
20181102-walbrzych-filharmonia-sudecka-sala-koncertowa-21.jpg
20181102-walbrzych-filharmonia-sudecka-sala-koncertowa-25.jpg
20181102-walbrzych-filharmonia-sudecka-sala-koncertowa-29.jpg

Projekt przebudowy i rozbudowy budynku siedziby Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu
adres: ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych
inwestor: Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu
powierzchnia użytkowa: 1605 m²
Projekt akustyki: dr inż. Piotr Kozłowski
Zdjęcia z archiwum Filharmonii Sudeckiej, autor zdjęć: Dariusz Gdesz
projekt: 2017

Projekt obejmował przebudowę wielobryłowego budynku Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, w skład którego wchodzą obiekty zlokalizowane w śródmiejskiej części miasta pomiędzy ul. Romana Dmowskiego i ul. Juliusza Słowackiego. Główna sala koncertowa filharmonii zlokalizowana jest we wnętrzu kwartału i stanowi dobudowę do kamienic – budynków o funkcjach mieszkalno-użytkowych.
Teren, który obejmował projekt objęty jest ochroną konserwatorską, natomiast kamienice zlokalizowane przy ul. Juliusza Słowackiego i przy ulicy Dmowskiego objęte są najwyższą formą ochrony konserwatorskiej.
Celem przebudowy Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu było stworzenie nowoczesnego obiektu kulturalnego spełniającego współczesne wymogi funkcjonalne i akustyczne. Wymogiem stawianym przez Inwestora było również znaczące zwiększenie miejsc na widowni, co udało się osiągnąć dzięki m.in. wbudowaniu w kubaturę sali balkonu. Zastosowaniu odpowiednich parametrów akustycznych oraz specjalistycznych systemów nagłośnieniowych umożliwiło wykorzystywanie sali filharmonijnej do przeprowadzania różnorodnych imprez muzycznych – od koncertów symfonicznych po koncerty muzyki rockowej. 

 <- Wróć

ASPA Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

ul. Zielonego Dębu 6
51-621 Wrocław

telefon: +48 71 342 22 78
e-mail: grupa_wro@as-pa.pl