Home PL EN DE
pom-01.jpg
pom-02.jpg
pom-03.jpg
pom-04.jpg
pom-05.jpg
pom-06.jpg
pom-07.jpg
pom-08.jpg
pom-szkic.jpg
Pomnik Wspólnej Pamięci w Parku Grabiszyńskim
adres: Wrocław, Grabiszyńska
inwestor: Urząd Miejski we Wrocławiu
powierzchnia: 2,0 ha
projekt: 2005

Ideą projektu było ukształtowanie przestrzeni odmiennej od miejsc pamięci poświęconych ofiarom walk lub ludobójstwa - miejsc, które upamiętniając te wydarzenia, poprzez monumentalizm i surowość form usiłują przywołać tragizm dawnych dni, bądź zaświadczyć bohaterstwu uczestników tych wydarzeń. Postanowiliśmy, wykorzystując stan istniejący, nadać projektowi charakter wyodrębnionej enklawy, pełnej zieleni, odgłosów natury i migotliwego światła. Inspiracjami były idee romantycznego "tajemniczego ogrodu", starego sadu oraz urok dawnych cmentarzy. Chcieliśmy aby tak, jak i na starych cmentarzach przestrzeń mogła sobie pozwolić na pewien margines zaniedbania. Pragnęliśmy w końcu, aby miejsce to było piękne, niezależnie od pory dnia czy roku i aby ptaki mogły znaleźć schronienie wśród drzew i krzewów zarówno wiosną jak i zimą. Zachowane płyty nagrobne oraz ziemia przeniesiona z nieistniejących cmentarzy stają się według naszego zamysłu strefą ‘sacrum’ gdzie zwiedzający mają możliwość poruszania się w ograniczonym zakresie po zawieszonych nad ziemią drewnianych pomostach.

<- Wróć

ASPA Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

ul. Zielonego Dębu 6
51-621 Wrocław

telefon: +48 71 342 22 78
e-mail: grupa_wro@as-pa.pl