Home PL
1.jpg
2.jpg
5.jpg
3.jpg
4.jpg

Kryty basen w Mosinie
adres: Mosina, ul. Strzelecka
inwestor: Gmina Mosina
powierzchnia użytkowa: 3422 m²
projekt: 2017 - 2018

W miejscowości Mosina, położonej 18 km na południe od Poznania, na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego, planowana jest budowa obiektu krytej pływalni.
Przeznaczona pod inwestycje działka zlokalizowana jest na niezabudowanym terenie pomiędzy ul. Leszczyńską a ul. Strzelecką. Działka sąsiaduje bezpośrednio z terenami leśnymi, które stanowią swoistego rodzaju park - „zielony klin” położony w centralnej części miejscowości.
Zgodnie z założeniami Gminy obiekt przewidziany będzie do realizacji funkcji: dydaktycznej, zdrowotnej, rekreacyjnej i sportowej, wraz z realizacją gminnego programu nauki pływania.
Poza funkcją edukacyjną basen pełnić będzie również funkcję rehabilitacyjno - rekreacyjną dla mieszkańców miasta i okolic.
Przestrzeń wewnętrzna została podzielona na następujące strefy: basen sportowy, basen rekreacyjny, siłownię i sale fitness, kompleks szatniowo-natryskowy, strefę wejściową tj.: kasy, szatnie ogólnodostępne, wc, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia techniczno-technologiczne wraz z zapleczem.
Obiekt został zaprojektowany tak, aby poszczególne strefy mogły funkcjonować niezależnie lub wspólnie w zależności od potrzeb.
Projektowany obiekt będzie budynkiem jednobryłowym, dwukondygnacyjnym, o płaskim dachu, osadzony na planie zbliżonym do prostokąta. Elewacje wykończone jasnymi okładzinami z płyt wielkoformatowych HPL zostaną urozmaicone przeszklonymi fasadami aluminiowymi, których lokalizacja i wymiary zostały tak dobrane, aby światło dzienne w sposób ja najbardziej optymalny pod względem oświetlenia i nagrzewania było wpuszczane do wnętrza budynku.
Całkowita powierzchnia użytkowa obiektu wynosi, 3422,75 m2, natomiast powierzchnia zabudowy to 1685,00m2
W hali basenowej zlokalizowano basen pływacki, basen do nauki pływania połączony z basenem rekreacyjnym oraz jacuzzi.
Basen pływacki o wymiarach 24,95x14,0m o 5 torach i głębokości 1,3-1,8m będzie umożliwiał rozgrywanie zawodów sportowych i w pełni spełniać będzie wymagania PZP i FINA.
Basen do nauki pływania o wymiarach 12,0x6,0m z trzema torami i głębokością 0,8-1,1m połączony z basenem rekreacyjnym o głębokości 1,1m.
Obie niecki basenowe zaprojektowane zostały w technologii żelbetowej wykończone płytkami ceramicznymi basenowymi z przelewami fińskimi.
Sześcioosobowa wanna z hydromasażem, zlokalizowana w rejonie basenu rekreacyjnego.
Piętro budynku podzielone będzie na dwie strefy funkcjonalne: administracyjną i strefę fitness. W wydzielonej strefie administracyjnej planuje się pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenie trenerów wraz z zapleczem socjalnym. W strefie fitness zlokalizowano dwie szatnie z zespołem toalet i pryszniców oraz salę do aerobiku, salę do gimnastyki i siłownię. Wielkopowierzchniowe przeszklenia tych sala umożliwiają atrakcyjny wgląd na halę basenową.
W piwnicy planowane są pomieszczenia technologiczne tj.: magazyny chemii basenowej, korektora pH, magazyn koagulanta, hala filtrów oraz zbiorniki wyrównawcze.
W pozostałej części będą znajdowały się pomieszczenia techniczne: wentylatorownia, pom. wodomierza, rozdzielna elektryczna oraz magazyn i warsztat.
Na dachu planuje się montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 2 x 6,0 kWp - 2x20 szt. modułów fotowoltaicznych. Projektowana moc paneli będzie pokrywać zapotrzebowanie budynku na oświetlenie światłem sztucznym.
Krótka charakterystyka zastosowanej technologii uzdatniania wody.
Podstawą cyrkulacji wody w basenach będzie tzw. "system zamkniętego obiegu z czynnym przelewem". Wprowadzanie uzdatnionej wody do basenu poprzez dysze denne. 100% wody z basenu odprowadzane będzie poprzez rynny przelewowe do zbiornika wyrównawczego. Ze zbiornika woda zasysana zostanie poprzez łapacz włosów (filtr wstępny) przez pompy cyrkulacyjne - obiegowe i skierowana na filtry ciśnieniowe (wypełnione złożem szklanym aktywowanym wielowarstwowym +10cm węgla aktywnego z łupin orzecha kokosowego) skąd następnie kierowana będzie przez średniociśnieniowe lampy UV i wymienniki basenowe do basenów.
Spusty z dna basenów poprzez kratę spustową. Do wody przed filtrami będzie dozowany koagulant celem poprawienia parametrów filtracji. Natomiast za filtrami lampami UV i wymiennikami będzie dozowany korektor pH oraz środek do dezynfekcji wody czyli środek chemiczny na bazie chloru –podchloryn sodu produkowanego na miejscu w procesie elektrolizy soli. Środki dozowane będą automatycznie przez pompki tłoczące.  
 

 <- Wróć

ASPA Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

ul. Zielonego Dębu 6
51-621 Wrocław

telefon: +48 71 342 22 78
e-mail: grupa_wro@as-pa.pl