Home PL
muze-01.jpg
muze-02.jpg
muze-03.jpg
muze-04.jpg
muze-05.jpg
muze-06.jpg
muze-07.jpg
muze-pzt.jpg
muze-szkic.jpg
Muzeum Sztuki Współczesnej
adres: Wrocław, Purkyniego
inwestor: Urząd Miejski we Wrocławiu
powierzchnia: 1000 m²
projekt: 2008

Ideą projektu jest stworzenie obiektu unifikującego i wzbogacającego przestrzeń miejską w obrębie opracowywanego terenu, nie naruszając jednocześnie jej unikalnego charakteru. Projektowany obiekt ma wzbudzać zaciekawienie oraz umożliwiać wielowarstwową eksplorację organizowanych w nim wystaw.
Budynek Muzeum Sztuki Współczesnej został zaprojektowany w obrębie staromiejskiej części Wrocławia. Obiekt utrzymuje właściwą skalę, respektującą istniejącą historyczną i współczesną zabudowę. 
Projektowany budynek Muzeum Sztuki Współczesnej składa się z dwóch monolitycznych brył, które dzieli przeszklona przestrzeń głównego trzonu komunikacyjnego. Obie części tworzą spójny kompleks zabudowy, choć każdą z nich cechuje odmienna kompozycja.
Część południowa ukształtowana jest przez skośne płaszczyzny ścian i dachu, którego wysokość gzymsu skorelowana jest z wysokością gzymsu sąsiedniego budynku. Charakterystyczna dla północnej części projektowanego budynku jest prosta, prostopadłościenna forma, wynikająca bezpośrednio z zawartej w niej funkcji administracyjno-biurowych.
Dwubryłowość obiektu pozwala na powiązanie kompozycyjne i widokowe zarówno z historyczną zabudową ul. Bernardyńskiej, jak również ze współczesnym fragmentem zabudowy ul. Purkyniego. Odpowiednie modelowanie i perforowanie dolnych poziomów budynku pozwoli otworzyć i odbudować wartościowe osie kompozycyjne i widokowe. Przejścia i podcienia w poziomie parteru w strefie wejściowej budynku mają powiązać plac wejściowy z otaczającymi terenami spacerowymi w obrębie znajdującego się obok parku.
W sąsiedztwie sal wystawowych, na ścianie północnej budynku, projektuje się przeszkloną, wysoką na dwie kondygnacje i w pełni transparentną przestrzeń ekspozycji zewnętrznej. Przestrzeń ta będzie spełniać rolę swoistego „ekranu - magnesu” mającego za zadanie intrygować i przyciągać mieszkańców Wrocławia do zwiedzania Muzeum.

<- Wróć

ASPA Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

ul. Zielonego Dębu 6
51-621 Wrocław

telefon: +48 71 342 22 78
e-mail: grupa_wro@as-pa.pl