Home PL EN
STADION_Z_LOTU_PTAKA_podglad.jpg
ZAPLECZE_BASENU_podglad.jpg
STADION_BIEZNIA_podglad.jpg
HOTEL_podglad.jpg
STADION_z_lotu_ptaka_nocne.jpg
PZT.jpg
Kompleks sportowy w Wałbrzychu- przebudowa dawnego stadionu „Górnik Wałbrzych“
adres: Wałbrzych, Chopina 1
inwestor: Gmina Wałbrzych
powierzchnia: 7,7 ha
projekt: 2012 

Głównym założeniem programowym jest przywrócenie dawnego charakteru miejsca, poprzez rewitalizację Miejskiego Kompleksu Sportowego i dzięki temu wykreowanie nowoczesnej przestrzeni przystosowanej do rekreacji i odpoczynku zarówno w wymiarze amatorskim, jak i profesjonalnym. Cel ten zostanie osiągnięty m.in., po gruntownym remoncie i przebudowie istniejących obiektów sportowych, a także budowie nowych, spełniających współczesne wymagania techniczno-użytkowe stawiane tego typu obiektom. Projektowany kompleks ma w przyszłości stanowić Regionalne Centrum Lekkoatletyczne i służyć głównie szkoleniu lekkoatletów i organizowaniu zawodów lekkoatletycznych o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Rewitalizacja kompleksu sportowego ma się przyczynić do wskrzeszenia atrakcyjności śródmieścia Wałbrzycha oraz całej aglomeracji wałbrzyskiej. Równolegle przeprowadzona rewitalizacja sąsiedniego Parku Sobieskiego spowoduje, że tereny te będą stanowiły kompleksowy obszar parkowo-rekreacyjny związany ściśle z centrum miasta.

<- Wróć

ASPA Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

ul. Zielonego Dębu 6
51-621 Wrocław

telefon: +48 71 342 22 78
e-mail: grupa_wro@as-pa.pl