Home PL
1918_WIZ_WNĘTRZE.jpg
1918_WIZ_PERS_01.jpg
1918_WIZ_PERS_02.jpg
1918_WIZ_TOP_01.jpg
1918_WIZ_TOP_02.jpg

Kompleks sportowy
adres: Wrocław, Kłokoczycka
inwestor: 1 Klub Sportowy Ślęza Wrocław
powierzchnia zabudowy: 10 219,21 m²
projekt: 2020

Projektowany kompleks sportowy zlokalizowany jest przy ul. Kłokoczyciej we Wrocławiu. 

Składa się on z następujących obiektów budowlanych:
1. Budynku hali sportowej - lekkoatletycznej z zapleczem sanitarno-szatniowo-administracyjnym,
2. Parkingu dla samochodów osobowych oraz autokarów,
3. Zagospodarowania terenu uwzględniającego ciągi pieszo-jezdne, zieleń urządzoną, elementy małej architektury,
4. Niezbędne elementy infrastruktury technicznej.

Obiekt będzie budynkiem wielobryłowym. Wspólną bazę stanowić będzie kondygnacja parteru, której obrys oparty jest na rzucie prostokąta. Główną kubaturę stanowić będzie jednoprzestrzenna bryła hali sportowej, osłonięta z dwóch stron czterokondygnacyjną bryłą obiektu szatniowo-socjalno-administracyjnego oraz w późniejszych etapach nadbudowami o funkcji biurowej i hotelowej. Odległość pomiędzy czterokondygnacyjnymi częściami obiektu została tak dobrana aby umożliwić dogodne nasłonecznienie i uniknięcie przesłaniania pomieszczeń administracyjnych, biurowych i hotelowych.

Kompleks funkcjonalnie został podzielony na 3 części odpowiadające poszczególnym planowanym etapom inwestycji.

W skład pierwszego etapu inwestycji wchodzi:

1. Hala sportowa o funkcji lekkoatletycznej z bieżnią okrężną 6 torową o długości 200m, dwiema bieżniami prostymi – ośmiotorowa przeznaczona do rozgrywania zawodów oraz sześciotorowa rozgrzewkowa, dwiema skoczniami do skoków w dal i trójskoku (rozgrzewkowa/treningowa i główna), dwiema skoczniami do skoku o tyczce (rozgrzewkowa/treningowa i główna), trzema alternatywnymi miejscami do lokalizacji zeskoków do skoku wzwyż, dwoma alternatywnymi miejscami do lokalizacji koła do pchnięcia kulą. W przestrzeni hali zaprojektowana została wydzielona ciężką siatką strefa do treningów rzutów długich (dysk, oszczep, młot). W pobliżu bocznego zeskoku do skoku o tyczce zaplanowano lokalizację strefy do treningów tyczkarskich, wyposażona w niezbędne urządzenia sportowe.
Projekt przewiduje wydzielenia 2 stref siłowni ciężarowej, w których planuje się lokalizacji m.in. pomostów ciężarowych, atlasów, itp. Na dłuższej ścianie bocznej hali projekt przewiduje lokalizację dwóch poziomów balkonów przeznaczonych dla obsługi technicznej i sędziowskiej zawodów. Pod jednym z balkonów planuje się lokalizację modułowych trybun teleskopowych, które po rozłożeniu będą miały łączną pojemność 500 miejsc siedzących.
Konstrukcja jak i zaprojektowany układ funkcjonalny hali umożliwiają usytuowanie w jej centralnej części boisk do gier zespołowych tj. koszykówka, siatkówka, piłka ręczna. Dla zachowania bezpieczeństwa użytkowania hali zarówno przez lekkoatletów jak i zawodników sportów drużynowych przewidziano wydzielenie w centralnej części hali spuszczanymi z góry siatkami materiałowymi podwieszanymi do specjalnej podkonstrukcji.

2.Strefa sanitarno-szatniowa

3.Strefa wejściowa

4.Strefa administracyjno-techniczna

5.Strefa kawiarniano-restauracyjna

W ramach drugiego etapu inwestycji przewiduje się budowę 3 kondygnacji biurowych stanowiących nadbudowę nad fragmentem strefy sanitarno-szatniowej zrealizowanej w ramach 1 etapu. W kondygnacji +1 zdecydowano się na umiejscowienie pomieszczeń przychodni sportowej. 11 gabinetów zlokalizowano w projekcie wzdłuż ściany zewnętrznej natomiast korytarz komunikacji poziomej sąsiaduje z fasadą od strony wewnętrznego dachu zielonego.
Na kondygnacji +2 i +3 umiejscowiono łącznie 50 pokoi biurowych na 100 miejsc pracy. Każda kondygnacja biurowa posiadać będzie toalety, recepcję, pom. gospodarcze oraz pom. socjalne.

Nad strefą pom. gastronomii zrealizowaną w ramach 1 etapu planuje się trzykondygnacyjną nadbudowę, w której zlokalizowane będą pomieszczenia hotelowe. Projektuje się w większości pokoje dwuosobowe wyposażone w toalety. Łączna ilość pokoi wyniesie 60, w tym 54 dwuosobowe oraz 6 trzyosobowe. Na każdej kondygnacji projektuje się pomieszczenia gospodarcze i magazynowe.

Obiekt będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Dostęp na wszystkie kondygnacje poprzez dźwig osobowy z kabiną dostosowaną do przewozu osób na wózkach. W budynku zaprojektowano toalety i szatnie dla osób niepełnosprawnych. W projekcie zagospodarowania terenu wyznaczono miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnoprawnych.

 <- Wróć

ASPA Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

ul. Zielonego Dębu 6
51-621 Wrocław

telefon: +48 71 342 22 78
e-mail: grupa_wro@as-pa.pl