Home PL EN DE
kosz-02.jpg
kosz-03.jpg
kosz-01.jpg
kosz-04.jpg
kosz-05.jpg
kosz-07.jpg
kosz-08.jpg
kosz-09.jpg
kosz-06.jpg
kosz-pzt.jpg
Dworce PKP i PKS wraz z terenami przyległymi–„Przystanek Koszalin”
adres: Koszalin,  Armii Krajowej
inwestor: Gmina Miasto Koszalin
powierzchnia: 18073 m²
projekt: 2009- wyróżnienie

Obecnym problemem Koszalina jest brak wyraźnej definicji elementów przestrzeni: kwartały miejskie są niekompletne, ważne przestrzenie publiczne nie są wyróżnione i sąsiadują z ruchliwymi ulicami lub wręcz są ruchliwymi ulicami tranzytowymi, ciągi uliczne i spacerowe nie znajdują swojej kontynuacji.
Za najważniejszy priorytet uznaliśmy zdefiniowanie nowych przyjaznych wnętrz urbanistycznych, które można by było umeblować detalami budującymi nową tożsamość przestrzenną. Ideą główną zaproponowanej koncepcji jest wzmocnienie urbanistyki poprzez uczytelnienie kompozycji przestrzennej , wyodrębnienie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych, wzbogacenie oferty miejskiej, a w ścisłym centrum ograniczenie komunikacji samochodowej na rzecz pieszych i promocję alternatywnych środków transportu.

<- Wróć

ASPA Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

ul. Zielonego Dębu 6
51-621 Wrocław

telefon: +48 71 342 22 78
e-mail: grupa_wro@as-pa.pl