Home PL
3.jpg
5.jpg
4.jpg
2.jpg
1.jpg

Basen w Świdnicy
adres: Świdnica, ul. Śląska 35-37
inwestor: Gmina Miasto Świdnica
powierzchnia terenu objęta inwestycją: 16749,20m²
powierzchnia użytkowa: 480,34m²
projekt: 2018 - 2020

Na terenie inwestycji od lat 30 XX w. funkcjonuje kąpielisko miejskie. Stan techniczny istniejących obiektów i infrastruktury ze względu na liczne uszkodzenia powstałe w wyniku długiego okresu eksploatacji wymaga poprawy komfortu użytkowania obiektu i przebudowy. Zakres inwestycji obejmował opracowanie dokumentacji projektowej i budowę stalowych niecek basenów zewnętrznych (sportowego, rekreacyjnych, brodzika dla dzieci) o łącznej powierzchni lustra wody ok. 2516,45m² wraz z wyposażeniem, zespołu zjeżdżalni, wodnego placu zabaw, tarasów wypoczynkowych z żaglami solarnymi, trybun terenowych, altan wypoczynkowych itp.
 
 

 <- Wróć

ASPA Pracownia Architektoniczna
Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

ul. Zielonego Dębu 6
51-621 Wrocław

telefon: +48 71 342 22 78
e-mail: grupa_wro@as-pa.pl